Headline: Europejskie wsparcie zmian strukturalnych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Publication Year
2022
Publication Type
RIFS Policy Briefs
Citation

Gürtler, K., & Waliszewska, A. (2022). Europejskie wsparcie zmian strukturalnych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. IASS Policy Brief, 2022(4).

DOI
10.48481/iass.2022.007
Links
https://publications.rifs-potsdam.de/rest/items/item_6001599_7/component/file_6… https://doi.org/10.48481/iass.2022.005 https://doi.org/10.48481/iass.2021.035
Staff involved
Projects involved
Social Transformation and Policy Advice in Lusatia